İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR    

  • İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan Tüketici’nin,Satıcı tarafından işletilmekte olan www.gaios.co; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.
  • Tüketici, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. gaios.co sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
  • SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:  GAİOS TAKI TASARIM VE TİCARET A.Ş.
Adresi:  Kuruçeşme Mah. Arnavutköy Kuruçeşme Cad. No: 25/3
Tel: 
Fax: 
E-posta: 
Müşteri Hizmetleri: 

  • TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1.       İşbu sözleşme Tüketici'nin WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı …………… tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası TÜKETİCİ e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1.       Tüketici tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra “Ürün” olarak tanımlanmaktadır.

Ürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1.       Ürün, Tüketici'nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya Tüketici veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç (14) on dört gün içinde iade eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

4.2.      Ürün, Tüketici’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3.      Tüketici, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ
5.1.       Tüketici, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Tüketici’nin temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1.       Tüketici, WEB SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 

6.2.      Tüketici; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkıa ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3.      Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

6.4.      Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

6.5.      Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Tüketici'ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6.      Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Tüketici'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7.      Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından tüm giderleri Tüketici'ye ait olmak üzere Satıcı’ya iade edilir. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 

6.8.      Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç (14) on dört gün içinde iade eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. 

MADDE 7- ÜRÜN TESLİMAT SÜREÇLERI

7.1.       Ürün, Tüketici'nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya Tüketici veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç (14) on dört gün içinde iade eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

7.2.       Ürün, tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.           

7.3.      Tüketici, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. 

8- CAYMA HAKKI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1        Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak Tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte KARGO firmasına teslim etmesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.2.      Tüketicinin cayma hakkı;
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
j) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

8.3-      Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8.4-      Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

 8.5-      Tüketici, Satıcı’nın malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcıya geri göndermek zorundadır.

8.6-      Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde Tüketici’lerin cayma hakkı bulunmamaktadır. 

 8.7-      "Kargoya Verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir.

8.8-      "Kargoya Verildi" statüsündeki siparişler için, Müşterilerimizin ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmesi gerekmektedir. 8.1. maddedeki hükümler saklıdır.

Cayma bildiriminin yapılacağı firmanın;
Unvanı: GAİOS TAKI TASARIM VE TİCARET A.Ş.
Adresi: Kısıklı mh. Alemdağ cd. No:60/B Masaldan İş Merkezi D:1-2 Üsküdar / İST.
Tel: 
Fax: 
E-posta: 
Müşteri Hizmetleri: 

MADDE 9- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda tüketicinin ve satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. Tüketici bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.